Μετάθεση 2 μηνών για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ (ΥΠΟΕΡΓΟ 2, αρ. μελέτης 18/2019).

Αριθμός Απόφασης:

301

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

07/11/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: