«Μεταβολές των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης έτους 2023-2024».

Αριθμός Απόφασης:

140

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

21/11/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: