Μεταβολές των Σχολικών Μονάδων της Σχολικής Επιτροπής Β’/θμιας Εκ/σης του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

282

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

17/11/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: