Μηνιαίες εκτυπώσεις των βιβλίων του ταμείου.

Αριθμός Απόφασης:

71

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

24/02/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: