Μηνιαίες εκτυπώσεις των βιβλίων του ταμείου

Αριθμός Απόφασης:

096

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

26/03/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: