Μηνιαίες εκτυπώσεις των βιβλίων του ταμείου.

Αριθμός Απόφασης:

69

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

30/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: