Νέα εξουσιοδότηση για τον ορισμό εκπροσώπου για την Επιτροπή Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων – Μειώσεις Μισθωμάτων Σχολικών Κυλικείων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Αριθμός Απόφασης:

186

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

02/06/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: