Νέα εξουσιοδότηση για τον ορισμό εκπροσώπου για την Επιτροπή Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων – Μειώσεις Μισθωμάτων Σχολικών Κυλικείων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης».

Αριθμός Απόφασης:

291

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

27/09/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: