Οικονομική επιχορήγηση Κέντρου Ιστορίας Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης (Κ.Ι.Α.Θ.).

Αριθμός Απόφασης:

156

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

09/05/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: