Οικονομικός Απολογισμός έτους 2020 των Σχολείων της Σχολικής Επιτροπής Β’/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

037

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

22/03/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: