Οικονομικός Απολογισμός της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2015

Αριθμός Απόφασης:

062

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

28/02/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: