Ολοκλήρωση οικονομικού έτους 2016 -κλείσιμο Ταμείου (11η Αναμόρφωση)

Αριθμός Απόφασης:

103

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

26/03/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: