Ορισμός αποζημίωσης και έγκριση καταβολής στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και αποζημίωσης στα µέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του, του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.)».

Αριθμός Απόφασης:

125

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

30/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: