Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί παιδικοί Σταθμοί – ΚΑΠΗ, Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης».

Αριθμός Απόφασης:

108

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

09/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: