Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί παιδικοί Σταθμοί – ΚΑΠΗ, Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης» για το χρονικό διάστημα από 15-09-2018 έως 31-08-2019.

Αριθμός Απόφασης:

217

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

09/09/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: