Ορισμός εκπροσώπων του δήμου ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ στον ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΙΛΟ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ο.Ε.Σ.) υπό την επωνυμία «Holistic Efficient Local Initiative for Cooperation and Synergy» και διακριτικό τίτλο ΕΛΙΚΑΣ - H.E.L.I.C.A.S. για τη νέα αυτοδιοικητική περίοδο 2019-2023

Αριθμός Απόφασης:

243

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

06/10/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: