Ορισμός επιτροπής διενέργειας ανάθεσης για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για το έργο: Defense of health for the urban population aiming at the prevention with application of guidelines and use of new technologies και ακρωνύμιο PRE_E_HEALTH».

Αριθμός Απόφασης:

250

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

29/11/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: