«Ορισμός επιτροπής καταστροφής ή ανακύκλωσης ακατάλληλων προς χρήση αντικειμένων για το έτος 2017»

Αριθμός Απόφασης:

094

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

26/03/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: