Ορισμός επιτροπής καταστροφής ή ανακύκλωσης ακατάλληλων προς χρήση αντικειμένων για το έτος 2022»

Αριθμός Απόφασης:

88

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

27/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: