«Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής για το έργο: “Διαμόρφωση οικοπέδου Φιλίππου’’ με αριθμ. μελ. 75/13 και προϋπολογισμό 295.893,00€.»

Αριθμός Απόφασης:

241

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

26/07/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: