Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση- αναβάθμιση ζώνης πρασίνου-άθλησης και αναψυχής κατά μήκος της Λεωφόρου Δενδροποτάμου» αρ. μελ. 50/2012

Αριθμός Απόφασης:

212

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

16/07/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: