Ορισμός επιτροπής προσωρινής-οριστικής παραλαβής για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ». αρ. μελ. 76/2011 Κ.Α.Ε. « Ε-0076-11» και προϋπολογισμό 73.800,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

194

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

29/06/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: