Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗ», με αριθμό μελέτης 15/2018 και προϋπολογισμό 502.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)

Αριθμός Απόφασης:

175

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

11/07/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: