Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής για το έργο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» με αρ. μελ. 48/2013 και προϋπολογισμό 30.175,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

192

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

29/06/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: