Ορισμός μελών επιτροπής για προμήθειες που διενεργούνται με τις διατάξεις του (ΕΚΠΟΤΑ) και ορισμός ειδικών μελών για το έτος 2011.

Αριθμός Απόφασης:

34

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

06/02/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: