Ορισμός μελών Επιτροπής για τη διεξαγωγή και τη σύνταξη των πάσης φύσεως Αυτοψιών που απαιτούνται επί ακινήτων- δημοτικών και ιδιωτικών- όταν, για διοικητικές ενέργειες απαιτείται συνταχθείσα Αυτοψία -έτος 2012.

Αριθμός Απόφασης:

15

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

15/01/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: