Ορισμός μελών επιτροπής καταμέτρησης χρησιμοποιημένων χώρων για τη χρέωση ΤΑΠ – δημοτικών τελών βάσει των διατάξεων της αριθ. 1 άρθρ. 5 του Ν. 25/75 για το έτος 2011.

Αριθμός Απόφασης:

31

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

06/02/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: