Ορισμός μελών επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και εν γένει αμφισβητήσεων για το έτος 2011.

Αριθμός Απόφασης:

29

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

06/02/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: