Ορισμός μελών επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και εν γένει αμφισβητήσεων για το έτος 2012.

Αριθμός Απόφασης:

121

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

18/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή