Ορισμός μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή, αξιολόγηση, παρακολούθηση δημόσιων διαγωνισμών, προμηθειών που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185Β)

Αριθμός Απόφασης:

230

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

14/12/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: