Ορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης, με τους ίδιους όρους της διακήρυξης, για τις διαδρομές Θ-5, Θ-6, Θ-7, Θ-8, Θ-9, Θ-10 και Θ-11 του έργου: «Μίσθωση μεταφορικών μέσων για τη μετακίνηση των μαθητών» με αρ. μελ.: 75/2011 (ΚΑΕ Υ-0075-11) προϋπολογισμού: 163.155,14 €  2η Απόφαση (διαφορ. Αρ.)

Αριθμός Απόφασης:

183

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

05/10/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: