Ορισμός ορκωτών ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.), για το έτος 2015 (01.01.2015-31.12.2015).

Αριθμός Απόφασης:

060

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

28/02/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: