Ορισμός ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Αμπελοκήπων Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.), για το έτος 2019.

Αριθμός Απόφασης:

274

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

03/11/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: