Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με τον αναπληρωτή του.

Αριθμός Απόφασης:

111

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

09/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: