ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ.

Αριθμός Απόφασης:

20

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

24/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: