Ορισμός του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης κ. Παπαγεωργίου Αθανάσιου- Παντελή ως εκπρόσωπος του Δήμου στην Γενική Συνέλευση της “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.

Αριθμός Απόφασης:

6

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

16/01/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: