Οριστική παραλαβή μελέτης: «Υψομετρική μελέτη Φιλιππουπόλεως- Δαβάκη και Ελ. Βενιζέλου» με αριθμό μελέτης 58/2012 και πρ/σμό 6.150,00€.

Αριθμός Απόφασης:

225

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

24/06/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: