Οριστική παραλαβή της μελέτης: «Γεωτεχνική Έρευνα για τα οικόπεδα των οδών Ελευθερίας 4 και Πανταζοπούλου 51» με αριθ. μελ.: 45/2012 και προϋπ/σμό: 7.342,45 €.

Αριθμός Απόφασης:

216

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

24/06/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: