Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ “Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ” ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΓΠΣ) ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» (Αρ. Μελ. : 8/2015)’’

Αριθμός Απόφασης:

294

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

18/09/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: