Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» (Αρ. Μελ. : 64/2017)

Αριθμός Απόφασης:

056

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

27/02/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: