Οριστική παραλαβή της μελέτης: «Μελέτη θεμελίωσης για την ανέγερση Νηπιαγωγείων στη Δ.Κ. Αμπελοκήπων» με αριθ. μελ.: 46/2012 και προϋπ/σμό: 5.801,61 €.

Αριθμός Απόφασης:

217

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

24/06/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: