Οριστική παραλαβή της μελέτης: «Υψομετρική αποτύπωση της οδού Μοναστηρίου του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης» με αριθ. μελ.: 97/2011 και προϋπολογισμό: 7.000,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

212

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

10/06/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: