Οριστική παραλαβή της μελέτης «Υψομετρική μελέτη οδών των Π.Ε. 6 (Σκεπάρνη) & Π.Ε. 7 (Ζ. Πηγής) της Δ.Κ. Αμπελοκήπων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης» (Αρ.Μελ.: 85/2013).

Αριθμός Απόφασης:

434

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

08/12/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: