(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Αποδέσμευση ποσών από Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης

Αριθμός Απόφασης:

119

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

21/07/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: