ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Έγκριση Υποβολής Πρότασης Έργου με τίτλο Προτεινόμενης Πράξης: «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Πολιτών και Τουριστικής Ανάδειξης Πολιτιστικού Προϊόντος στο Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ02 «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης

Αριθμός Απόφασης:

030

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

04/02/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: