«Ορθή επανάληψη της αρ. 328/2015 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί του Καθορισμός πλάτους πεζοδρομίου τμήματος οδού Γ. Μουτάφη της Δ.Κ. Μενεμένης η (τμήμα από οδό Χρ. Δέλλα έως την οδό Σ. Καραντινού.»

Αριθμός Απόφασης:

105

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

20/03/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: