Παραχωρήσεις κατά χρήση Σχολικών χώρων και Γυμναστηρίων της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης σε Αθλητικούς Συλλόγους και στα Τμήματα του Δήμου για το Σχολικό έτος 2021-2022.

Αριθμός Απόφασης:

76

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

23/08/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: