Παραχωρήσεις κατά χρήση Σχολικών χώρων και Γυμναστηρίων της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης σε Αθλητικούς Συλλόγους και στα Τμήματα του Δήμου για το Σχολικό έτος 2020-2021

Αριθμός Απόφασης:

155

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

04/10/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: