Παραχωρήσεις κατά χρήση Σχολικών χώρων και Γυμναστηρίων της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης σε Αθλητικούς Συλλόγους και στα Τμήματα του Δήμου για το Σχολικό έτος 2022-2023.

Αριθμός Απόφασης:

107

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

12/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: