Παραχώρηση χρήσης με τίμημα Δημοτικής Αθλητικής εγκατάστασης & βοηθητικών χώρων της.

Αριθμός Απόφασης:

21

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

13/02/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: